លីម ប៊ុណ្ណា ផែស្ងួត

លីម ប៊ុណ្ណា ផែស្ងួត

ផែស្ងួត លីម ប៊ុណ្ណា បានបង្កើតនៅក្នុង ឆ្នាំ២០១៥។ ផែស្ងួតនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ទេរដោះដូរទំនិញ ឃ្លាំងស្តុកទំនិញ ទីលានផ្ទុកកុងតៃន័រ និងសេវាដឹកជញ្ជូនជម្រុញការផ្លាស់ប្តូរទំនិញរវាងកម្ពុជា និងវៀតណាម និងបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗទៀត ដើម្បីចូលរួមប្រមូលពន្ធជូនរដ្ឋ និងទប់ស្កាត់អំពើគេចពន្ធ។ ផែស្ងួតមានទីតាំងស្ថិតនៅច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិត្រពាំងផ្លុង ជាច្រកអន្តរជាតិតែមួយគត់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ ដែលតភ្ជាប់ទៅកំពង់ផែកាត់ឡៃ នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម។ ផែស្ងួតនេះមានទំហំ ១៣ហិចតា។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ