អេស៊ានស្ប៉ា និង ខេធីវី

អេស៊ានស្ប៉ា និង ខេធីវី

អេស៊ានស្ប៉ា និង ខេធីវី ត្រូវបានបើកដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ២០១៨ ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរួមជាមួយសណ្ឋាគារ អិលប៊ីអិន អេស៊ាន។ មានទីតាំងនៅខាងក្រោយសណ្ឋាគារ អិលប៊ីអិន អេស៊ាន ក្នុងក្រុងកំពង់ចាម។ នៅទីនេះមានបម្រើសេវាកម្មដូចជា អាងហែលទឹក (ទឹកក្តៅ ទឹកត្រជាក់) ស្ទីម សូណា ម៉ាស្សា ស្ប៉ា និងមានបន្ទប់ខារ៉ាអូខេដ៏ធំទូលាយថែមទៀតផង។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ