ស្រាបៀរ អាយស៍បឺគ

ស្រាបៀរ អាយស៍បឺគ

ស្វាគមន៍មកកាន់នូវផលិតផលថ្មី ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធ របស់ក្រុមហ៊ុន អិលប៊ីអិន គ្រុប។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រារព្ធឡើងនៅវេលាល្ងាចថ្ងៃ អាទិត្យ ទី១៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន បានបើកបង្ហាញ ជាផ្លូវការនូវផលិតផលថ្មី ដែលមានឈ្មោះថា "Iceberg Beer"។ នៅក្នុងព្រឹ្តត្តិការណ៍ នេះផងដែរ មានការអញ្ជើញចូលរួមដោយលោកឧកញ៉ា លីម ប៊ុណ្ណា និង លោកជំទាវ ថុង ធីតា ដែលជាអគ្គនាយក និងអគ្គនាយករងរបស់ក្រុមហ៊ុន អិលប៊ីអិន គ្រុប ។ Iceberg Beer គឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី ដែលត្រូវបាននាំចូលផ្តាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន អិលប៊ីអិន គ្រុប ផ្ទាល់តែម្តង។ Iceberg Beer ជាស្រាបៀរដែលមានរសជាតិស្រាលស្រទន់ ធ្វើឱ្យកម្មវិធីរបស់អ្នកកាន់តែរីករាយ និងជិតស្និទ្ធថែមទៀត។

〝 Iceberg Beer រសជាតិនៃភាពជោគជ័យ 〞

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ