ប៊ីអេចអិល បេតុងលាយស្រេច

ប៊ីអេចអិល បេតុងលាយស្រេច

ប៊ីអេចអិល បេតុងលាយស្រេច បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១១។ យើងមានសមត្ថភាពក្នុងការផលិតក្នុងបរិមាណ២៥០ម៉ែត្រគូប ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ក្រុមហ៊ុនមានលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់បេតុងជូនអតិថិជនតាមបណ្តាខេត្តផ្សេងៗដូចជា ខេត្តកំពង់ចាម ខេត្តព្រៃវែង ខេត្តក្រចេះ និង ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។ វិសាលភាពនៃក្រុមហ៊ុនមានសភាពធំធេង និងមានការទទួលខុសត្រូវទាំងគុណភាព និងតម្លៃ។ ប៊ីអេចអិល បេតុងលាយស្រេច កំពុងតែផ្គត់ផ្គង់ដល់អតិថិជនដែលមានបំណងស្ថាបនាផ្លូវថ្នល់ ទំនប់ទឹក ស្ពាន ភូមិគ្រឹះ សំណង់ផ្ទះល្វែង ។ល។

ទំនាក់ទំនង

ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ